Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe (Käynnissä)

Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaava

TUNNUS
Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaava
YHTEYSHENKILÖ
Yleiskaavapäällikkö Kirsi-Maria Viljanen

Tahkoluoto−Paakarit osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Se korvaa rajatulla alueella oikeusvaikutuksettomana laaditun Reposaari−Lampaluoto−Ämttöö osayleiskaavan (KV 24.3.1997).

Suunnittelualue on Meri-Porissa, 27 km kaupungin keskustasta luoteeseen. Alue käsittää Tahkoluodon satama-, voimalaitos-, teollisuus-, varasto- ja asuntoalueet, Parkkiluodon, Vasikkarinviikin sekä niiden pohjoispuolista Reposaaren saaristoa. Pohjoisimmat saaret ovat Arvekarin pohjoispuolella olevat Leppäkari ja Korkeakari, ja itäisin on Kappelinsalmen itäpuolella oleva Pihlavakari. Lännessä kaava-alue rajautuu Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaavaan.

Kaavan tavoitteet

Yleiskaavan päätavoite on turvata sataman ja siihen liittyvien toimintojen kehittymisedellytykset. Tämän rinnalla pyritään säilyttämään Reposaaren saariston vapaa-ajan käytössä olevat alueet nykyisessä käytössään. 

Yleiskaavan laadinta perustuu yhteen perusteltuun kaavaratkaisuun, jossa huomioidaan selvityksiin ja asiantuntija-arvioihin perustuen kemikaaleihin liittyvät vaarat, meritulvan riski, infran edellyttämät aluevaraukset sekä luonnon ja kulttuuriympäristön arvot. Kaavaratkaisulla varaudutaan sataman ja siihen liittyvien logistiikka- ja teollisuustoimintojen laajentumiseen Tahkoluodon eteläpuoliselle matalikkoalueelle ja tätä tavoitetta tuetaan satama-alueen sisäisin liikenneratkaisuin ja satamaa ympäröivin suojaviheraluein. Kaavaratkaisu huomioi myös merituulipuiston mahdollisen laajentumisen ja sen edellyttämät sähkönsiirtoratkaisut. Sataman laajentumisalueella varaudutaan uuden syväsataman ja -väylän mahdolliseen tarpeeseen tulevaisuudessa. Kemikaalisataman ja vaarallisia kemikaaleja käsittelevien laitosten ja varastoinnin edellytykset turvataan /kem –merkinnöin.

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): : osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.6.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.6.-9.8.2015.
  • Osayleiskaavaluonnos nähtävillä 1.7.-31.8.2020.

ASIAN KÄSITTELY

  Luonnosvaihe - 1.7.2020 - Käynnissä

Päätöksenteko luonnoksen nähtäville asettamisesta

  Vireilletulovaihe - 17.6.2015 - Valmis

Kaava-aineistot