Ykstyistieavustukset 2022

Kuulutusaika

19.1.2023 - 31.3.2023

Kuulutus

Yksityistieavustukset 2022

 

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea vuoden 2022 kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta. Avustus myönnetään tielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Lisäksi avustuksen saaminen edellyttää, että tiekunta on huolehtinut siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta liikennöidä, on tehty ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään osoitteeseen info@digiroad.fi sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.

 

Tiekunnan on toimitettava tekniselle lautakunnalle tilinpäätöstiedot, joiden tulee perustua tiekunnan kokouksessa hyväksyttäviin tositteisiin. Talkootöitä ei hyväksytä kunnossapitokustannuksiin, eikä pihateitä avusteta. Avustuslomakkeet tulee ensisijaisesti täyttää ja lähettää sähköisesti kaupungin verkkosivujen kautta osoitteessa https://www.pori.fi/avustukset . Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi verkkosivuilta tulostaa paperilomakkeen. Paperilomakkeita voi hakea myös palvelupiste Porinasta osoitteesta Yrjönkatu 13, 28100 Pori.

 

Hakemukset on palautettava 31.3.2023 klo 15:00 mennessä joko sähköisesti kaupungin verkkosivujen kautta tai postitse osoitteeseen: Porin kaupunki, tekninen lautakunta, yksityistieavustukset 2022, PL 121, 28101 Pori. Paperiset hakemukset voi toimittaa ko. määräaikaan mennessä myös palvelupiste Porinaan.

 

 

PORIN KAUPUNGIN TEKNINEN LAUTAKUNTA