Poikkeaminen 413-426-8-55, Lavia

Kuulutusaika

13.10.2021 - 28.10.2021

Kuulutus

PRIDno 2021-1654

 

Alla lueteltujen poikkeamislupahakemusten tai suunnittelutarveratkaisuja koskevien päätösten antopäivä on 14.10.2021.

Kiinteistö

Hopearanta 413-426-8-55

Rakennustoimenpide

Loma-asunnon rakentaminen

Päättäjä

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja (7.10.2021 § 67)

Päätöksen antopäivä

14.10.2021

Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan ilmoitustaululle 13.10.2021

Päätös liitteineen on nähtävissä kaupungin palvelupiste Porinan (Yrjönkatu 13, 28100 Pori) sähköisellä ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivulla osoitteessa: https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat/Toimialajohtaja_elinvoima_ja_ympaumlristoumltoimiala