Poikkeaminen, 609-52-9903-5052

Kuulutusaika

6.9.2021 - 21.9.2021

Kuulutus

PRIDno-2021-2037

 

Poikkeaminen, 609-52-9903-5052, Toejoki

Kuulutus

Alla lueteltua poikkeamislupahakemusta koskevan päätöksen antopäivä on 7.9.2021.

Kiinteistö

609-52-9903-5052

Rakennustoimenpide

Konesuojan rakentaminen

Päättäjä

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja (2.9.2021 § 59)

Päätöksen antopäivä

7.9.2021

Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan ilmoitustaululle 6.9.2021

Päätös liitteineen on nähtävissä kaupungin palvelupiste Porinan (Yrjönkatu 13, 28100 Pori) sähköisellä ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivulla osoitteessa: https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat/Toimialajohtaja_elinvoima_ja_ympaumlristoumltoimiala