Poikkeaminen, Herrainpäivät 609-454-1-831-M626

Kuulutusaika

3.9.2021 - 20.9.2021

Kuulutus

PRIDno-2021-2043

Kuulutus

Alla lueteltua poikkeamislupahakemusta koskevan päätöksen antopäivä on 6.9.2021.

Kiinteistö

609-454-1-831-M626

Rakennustoimenpide

Loma-asunnon rakentaminen

Päättäjä

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja (31.8.2021 § 57)

Päätöksen antopäivä

6.9.2021

Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan ilmoitustaululle 3.9.2021

Päätös liitteineen on nähtävissä kaupungin palvelupiste Porinan (Yrjönkatu 13, 28100 Pori) sähköisellä ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivulla osoitteessa: https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat/Toimialajohtaja_elinvoima_ja_ympaumlristoumltoimiala