Poikkeaminen, Tiilimäki

Kuulutusaika

9.5.2022 - 24.5.2022

Kuulutus

PRIDno-2022-1404
Poikkeaminen, Tiilimäki

Kuulutus:
Alla mainittua kiinteistöä koskevan poikkeuslupahakemuksen päätöksen antopäivä on 10.5.2022.

Kiinteistö
609-​11-​19-​4

Rakennustoimenpide
Kahden siilomaisen 850 m3 energiavarastosäiliön rakentaminen

Päättäjä
Elinvoima-​ ja ympäristötoimialan toimialajohtaja (6.5.2022 § 34)

Päätöksen antopäivä
10.5.2022

Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan ilmoitustaululle 9.5.2022.

Päätös liitteineen on nähtävissä kaupungin palvelupiste Porinan (Yrjönkatu 13, 28100 Pori) sähköisellä ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivulla osoitteessa: https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat/Toimialajohtaja_elinvoima_ja_ympaumlristoumltoimiala.