Poikkeamislupahakemus, 609-12-31-21, Uusikoivisto

Kuulutusaika

8.6.2021 - 23.6.2021

Kuulutus

PRIDno 2021-2028

Alla lueteltujen poikkeamislupahakemusten tai suunnittelutarveratkaisuja koskevien päätösten antopäivä on 9.6.2021.

 

Kiinteistö

609-12-31-21, Uusikoivisto

 

Rakennustoimenpide

Poikkeaminen asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta

 

Päättäjä

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja

 

Päätöksen antopäivä

9.6.2021

 

Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan ilmoitustaululle 9.6.2021.

 

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottu tulleen asianomaisten tietoon. Tähän päätökseen saa hakea muutosta osoittamalla valituksen päätöksen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaan.