Suunnittelutarveratkaisu, Hangassuo 609-450-8-22

Kuulutusaika

3.9.2021 - 20.9.2021

Kuulutus

PRIDno-2021-2039

Kuulutus

Alla lueteltua suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupahakemusta koskevan päätöksen antopäivä on 6.9.2021.

Kiinteistö

609-450-8-22


Rakennustoimenpide

Hallin rakentaminen

Päättäjä

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja (30.8.2021 § 56)

Päätöksen antopäivä

6.9.2021

Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan ilmoitustaululle 3.9.2021

Päätös liitteineen on nähtävissä kaupungin palvelupiste Porinan (Yrjönkatu 13, 28100 Pori) sähköisellä ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivulla osoitteessa: https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat/Toimialajohtaja_elinvoima_ja_ympaumlristoumltoimiala