Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen, Noormarkku

Kuulutusaika

4.6.2024 - 19.6.2024

Kuulutus

Alla mainittua kiinteistöä koskevan suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupahakemuksen päätöksen antopäivä on 5.6.2024.

Kiinteistö

609-458-2-247

Rakennustoimenpide

Olevan päärakennuksen laajennus (806 k-m²) ja sisäisiä muutoksia.

Päättäjä
Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja (3.6.2024 § 98)

Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan ilmoitustaululle 4.6.2024.
Päätös liitteineen on nähtävissä kaupungin asiakaspalvelupisteessä (Yrjönkatu 6, 28100 Pori) sähköisellä ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivulla osoitteessa: https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat/Toimialajohtaja_elinvoima_ja_ympaumlristoumltoimiala.