Poikkeaminen, Rudanmaa 609-465-2-1

Kuulutusaika

6.9.2021 - 21.9.2021

Kuulutus

PRIDno-2021-1720

Kuulutus

Alla lueteltua poikkeamislupahakemusta koskevan päätöksen antopäivä on 7.9.2021.

Kiinteistö

609-465-2-1

Rakennustoimenpide

Käyttötarkoituksen muutos

Päättäjä

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja (1.9.2021 § 58)

Päätöksen antopäivä

7.9.2021

Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan ilmoitustaululle 6.9.2021

Päätös liitteineen on nähtävissä kaupungin palvelupiste Porinan (Yrjönkatu 13, 28100 Pori) sähköisellä ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivulla osoitteessa: https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Viranhaltijat/Toimialajohtaja_elinvoima_ja_ympaumlristoumltoimiala