Asemakaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 §)

Kuulutusaika

14.10.2020 - 15.11.2020

Kuulutus

  1. MALMINPÄÄN (3.) kaupunginosan asemakaavan muutos 609 1743, jolla mahdollistetaan korttelissa 36 sijaitsevan Porin ruotsinkielisen koulun uudisrakentamishanke. Liisantorin kohdalla asemakaava päivitetään vastaamaan nykytilannetta.

 

Yhteyshenkilö                             puh.                                 kohde

Risto Reipas                                 044 701 1609                   1

 

Nähtävillä oleva asemakaavaluonnos on osallisten ja myös muiden arvioitavissa 15.10. - 14.11.2020 kaupunkisuunnittelussa sekä internetsivulla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Mielipiteet voi esittää suullisesti ja kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 95, 28101 PORI tai käyntiosoite Yrjönkatu 6 B (Palvelupiste Porina) tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

 

Porissa 14.10.2020

Porin kaupunkisuunnittelu