ISOMÄKI 32., TIILIRUUKKI 33. ja LIIKASTENMÄKI 27. kaupunginosien 1.asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1726 (Tiiliruukin eritasoliittymä)

Kuulutusaika

26.8.2020 - 26.9.2020

Kuulutus

ASEMAKAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ (MRL 62 §)

ISOMÄEN 32., TIILIRUUKIN 33. JA LIIKASTENMÄEN 27. kaupunginosien 1.asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1726 (Tiiliruukin eritasoliittymä). Asemakaavassa osoitetaan VT8:n eritasoliittymä Alaruukintien kohdalla ja siihen liittyvät maankäyttö- ja liikennejärjestelyt.

Yhteyshenkilöt                            puh.                                 
Risto Reipas                                 044 701 1609                  
Tea Bogdanoff                              044 701 1972                  
 

Nähtävillä oleva asemakaavaluonnos on osallisten ja myös muiden arvioitavissa 27.8.-25.9.2020 kaupunkisuunnittelussa sekä internetsivulla www.pori.fi/1726. Mielipiteet voi esittää suullisesti ja kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 95, 28101 PORI tai käyntiosoite Yrjönkatu 6 B (Palvelupiste Porina) tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

 

Porissa 26.8.2020

Porin kaupunkisuunnittelu