Länsimetsä 609 1733 asemakaavan muutos

Kuulutusaika

16.11.2020 - 30.11.2020

Kuulutus

Porin kaupunginhallitus päättää hyväksyä  28.09.2020 §504 Länsimetsän 84. kaupunginosan korttelin 26 asemakaavan muutoksen 609 1733, joka on päivätty 15.6.2020.

Kaava on lainvoimainen.

Porin kaupunginhallitus
16.11.2020