Poikkeamislupahakemus, 609-464-1-820, Noormarkku

Kuulutusaika

5.10.2020 - 20.10.2020

Kuulutus

Alla lueteltujen poikkeamislupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 06.10.2020

PRIDno-2020-4529

Hakija                                                        Kiinteistötunnus            Päätöspäivä
Rakennustoimenpide                                 Rakennuspaikan nimi   

      

loma-asunnon, saunarakennuksen ja         609-464-1-820                 06.10.2020          
grillikodan rakentaminen                           Noormarkku

 

Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan ilmoitustaululle   05.10.2020

Elina Tasku
 

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottu tulleen asianomaisten tietoon. Tähän päätökseen saa hakea muutosta osoittamalla valituksen päätöksen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaan.