RUOSNIEMI 51. ja LOTSKERI 55. kaupunginosien 1. asemakaava 609 1734 (Pohjois-Porin monitoimitalo)

Kuulutusaika

26.8.2020 - 26.9.2020

Kuulutus

ASEMAKAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ (MRL 62 §)

RUOSNIEMI 51. ja LOTSKERI 55. kaupunginosien 1. asemakaava 609 1734 (Pohjois-Porin monitoimitalo), jolla luodaan edellytykset Pappilanpuistikon jatkeen molemmille puolille pientaloalueen laajentamiselle ja sen osana Pohjois-Porin monitoimitalon tontin sijoittamiselle.


Yhteyshenkilö                            puh.                                 
Daniel Nagy                                 044 701 1618                  

Nähtävillä oleva asemakaavaluonnos on osallisten ja myös muiden arvioitavissa 27.8.-25.9.2020 kaupunkisuunnittelussa sekä internetsivulla www.pori.fi/1734. Mielipiteet voi esittää suullisesti ja kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 95, 28101 PORI tai käyntiosoite Yrjönkatu 6 B (Palvelupiste Porina) tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

 

Porissa 26.8.2020

Porin kaupunkisuunnittelu