Tiilimäen 11. kaupunginosan Juutilaisentien (osa) 1. asemakaava 609 1744

Kuulutusaika

18.11.2020 - 24.12.2020

Kuulutus

Porin kaupunginhallitus päättää hyväksyä Tiilimäen 11. kaupunginosan Juutilaisentien (osa) 
1. asemakaavan 609 1744,​ joka päivätty 16.6.2020.

Porin kaupunginhallituksen päätös 09.11.2020 §593 muutoksenhaku kokouksen pöytäkirjan liitteenä.

Porin kaupunginhallitus
18.11.2020