Vähärauma 25. kaupunginosan korttelia 115 (osa) ja Kylväjänpuistoa (osa) koskeva asemakaavan muutos 609 1745

Kuulutusaika

22.9.2021 - 28.10.2021

Kuulutus

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt Vähärauman 25. kaupunginosan korttelin 115 
(osa) ja Kylväjänpuiston (osa) asemakaavan muutoksen 609 1745, joka on ​päivätty 10.8.2021.

Porin kaupunginhallituksen päätöksen 13.09.2021 §626 muutoksenhaku pöytäkirjan liitteenä.

Porin kaupunginhallitus
22.09.2021