Vireillä (MRL 63 §), osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, asemakaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 §)

Kuulutusaika

17.6.2020 - 19.8.2020

Kuulutus

  1. MALMINPÄÄN (3.) kaupunginosan asemakaavan muutos 609 1743, jolla mahdollistetaan korttelissa 36 sijaitsevan Porin ruotsinkielisen koulun uudisrakentamishanke. Liisanpuiston kohdalla asemakaava päivitetään vastaamaan nykytilannetta.

 

  1. HERRALAHDEN (14.) kaupunginosan asemakaavan muutos 609 1739, jolla mahdollistetaan kortteleissa 32 ja 33 sijaitsevan liikekeskuksen kehittäminen. Asemakaavaluonnos (MRL 62 §) on esillä samanaikaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa.

 

  1. TIILIMÄEN (11.) kaupunginosan 1. asemakaava 609 1744, jolla muutetaan lentoasemalle johtavaa Juutilaisentietä kaduksi.

 

Yhteyshenkilöt                            puh.                                 kohde

Risto Reipas                                 044 701 1609                   1, 2

Mirko Laurinen                              044 701 1604                   3

 

Vireillä olevien asemakaavamuutoksien rajaukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä nähtävillä olevat asemakaavaluonnokset (kohde 2) ovat osallisten ja myös muiden arvioitavissa 18.6. - 18.8.2020 kaupunkisuunnittelussa sekä internetsivulla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Mielipiteet voi esittää suullisesti ja kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 95 (käyntiosoite Yrjönkatu 6 B, palvelupiste Porina), 28101 PORI, kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

 

Porissa 17.6.2020

Porin kaupunkisuunnittelu