Vireillä (MRL 63 §), osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja asemakaavaluonnokset nähtävillä (MRL 62 §)

Kuulutusaika

30.9.2020 - 31.10.2020

Kuulutus

 

  1. KARJARANNAN 21. kaupunginosan asemakaavan muutos 609 1740, jolla mahdollistetaan päivittäistavarakaupan rakentuminen Karjarannantien ja Lestikadun kulmaukseen. Asemakaavaluonnos (MRL 62 §) on esillä samanaikaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa.

 

  1. VÄHÄRAUMAN 25. kaupunginosan korttelissa 115 asemakaavan muutos 609 1745. Asemakaava muutetaan Vähärauman liikekeskuksen kohdalla vastaamaan nykytilannetta. Asemakaavaluonnos (MRL 62 §) on esillä samanaikaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa.

 

  1. LIINAHARJAN 26. kaupunginosan korttelien 70 ja 56 (osa) sekä puiston Vehnäpelto (osa) asemakaavan muutos 609 1746, jolla mahdollistetaan rivitalorakentaminen. Asemakaavaluonnos (MRL 62 §) on esillä samanaikaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa.

 

 

Yhteyshenkilöt                            puh.                                 kohde

Risto Reipas                                 044 701 1609                   1, 2

Tea Bogdanoff                              044 701 1972                   3

 

Vireillä olevien asemakaavojen muutosten rajaukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä nähtävillä olevat asemakaavaluonnokset ovat osallisten ja myös muiden arvioitavissa 1. - 30.10.2020 kaupunkisuunnittelussa sekä internetsivulla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Mielipiteet voi esittää suullisesti ja kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 95, 28101 PORI tai käyntiosoite Yrjönkatu 6 B (Palvelupiste Porina) tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

 

Porissa 30.9.2020

Porin kaupunkisuunnittelu