Korsitie välillä Honkalantie-rata-alue

Kuulutusaika

29.6.2020 - 12.7.2020

Kuulutus

Nähtävillä olevia katusuunnitelmia

Korsitie välillä Honkalante-rata-alue

Suunnitelmat ovat nähtävillä Palveluiste Porinassa, Yrjönkatu 6 B sekä sähköisesti: https://www.pori.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-veneily/suunniteltavat-ja-rakennettavat-kohteet/nahtavilla-olevat