Destia Oy/Porin maanteiden hoitourakka teettää ELY-keskuksen toimeksian- nosta otsikossa mainituilla valta-, kanta- ja maanteiden varsilla tie- ja suoja- alueraivauksia poistamalla liikenneturvallisuutta vaarantavaa kasvillisuutta  maan

Kuulutusaika

1.5.2021 - 30.9.2021

Kuulutus

KUULUTUS  

Valtatie 2 Helsinki-Pori välillä Nakkila-Mäntyluoto, valtatie 8 Turku-Oulu  välillä Laitila-Pori, valtatie 12 Rauma-Tampere välillä Rauma-Lappi, valta- tie 11 Tampere-Pori välillä Kiikoinen-Pori,  kantatie 43 Uusikaupunki- Harjavalta  välillä Uusikaupunki-Hinnerjoki, Mt 269 Mäntyluoto-Reposaari  välillä Vt 2-Reposaari sekä Mt 272 Porin Saaristotie välillä Mt 269- Poikeljärvi   tie- ja suoja-alueiden raivaukset riistavaara alueilla Kokemä- en, Laitilan, Porin, Rauman, Sastamalan, Ulvilan ja Uudenkaupungin   kaupungeissa sekä Euran,  Eurajoen, Nakkilan ja Pyhärannan kunnissa.  

Destia Oy/Porin maanteiden hoitourakka teettää ELY-keskuksen toimeksian- nosta otsikossa mainituilla valta-, kanta- ja maanteiden varsilla tie- ja suoja- alueraivauksia poistamalla liikenneturvallisuutta vaarantavaa kasvillisuutta  maantien suoja-alueelta riistavaara-alueilla. Kohteet merkitty tien varteen mer- killä nro A20,1 hirvieläimiä ja A20,3 kauriseläimiä sekä lisäkilvellä vaikutusalu- een pituus. (Maantielaki 44 §:n 2 mom. ja 45 §:n 2 mom.) 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi puustoa ja kasvillisuutta raivataan noin  30 metrin etäisyydelle valta- ja kantatien keskiviivasta ja 20 metrin etäisyydelle  maantien keskiviivasta mitaten niiltä osin, kuin kasvillisuus ei ole istutettu tai si- tä ei ole otettu erityiseen hoitoon (Maantielaki 48 §).  

Liikenneturvallisuutta parannetaan harventamalla suoja-alueiden kasvillisuutta  sekä nostamalla runkopuiden oksakorkeutta noin kolmeen metriin hirvi- ja peu- ravaara-alueilla.  

Tiealueen ulkopuolella raivattava kasvillisuus, pienpuusto sekä niin sanottu ra- japuusto jätetään hajautettuna maastoon. 

Raivaustyön teettäjänä toimii Destia Oy/Porin maanteiden hoitourakka,   työmaapäällikkö Pekka Jyräkoski puh.0400-330804.  

Raivaustyöt tehdään touko-syyskuussa vuonna 2021.  

Lisätietoja raivaustyöstä antavat Destia Oy:ltä työmaapäällikkö Pekka Jyräkos- ki, p.0400-330804 tai Olli-Pekka Rajala, p.0400-121908 ja Varsinais-Suomen  ELY-keskuksesta aluevastaava Juho Peltomäki, p. 050-3961418. 

  

Porissa 23.4.2021  

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

                                                                                        ely-keskus.fi