Honkaluodon alueen ojituksen muuttaminen ja valmistelulupa

Kuulutusaika

18.6.2020 - 28.7.2020

Kuulutus

Vesilain mukainen päätös


Hakija:      Porin kaupunki
Dnro          ESAVI/23964/2019
Päätösnro 236/2020


Asia Honkaluodon alueen ojituksen muuttaminen ja valmistelulupa, Pori
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.
osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.