ILMOITUS VUOROVAIKUTUSTILAISUUDESTA / Varsinais-Suomen ELY-keskus                                                      &

Kuulutusaika

5.6.2024 - 28.6.2024

Kuulutus

ILMOITUS VUOROVAIKUTUSTILAISUUDESTA
Valtatien 2 parantaminen Porin keskustan kohdalla, YVA
Ympäristövaikutusten arviointi etenee hankkeessa, jossa kehitetään valtatietä 2 Porin keskustan kohdalla, Korven ja Tiilimäen eritasoliittymien välillä. Vaikutusten arvioinnin työpajassa 11.6.2024 keskustellaan kahdesta valtatien parantamisvaihtoehdosta