KUULUTUS Vireillä olevasta maa-ainesluvasta, Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy

Kuulutusaika

8.9.2020 - 15.10.2020

Kuulutus

Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee lupaa maa-aineksen ottamiseen Porin Pietniemen kylässä tiloilta Nummensuo 1:389, Nummenkuoppa 1:882, Hiekkasuo 1:879, Juha 1:291 ja Hiekkasuo 1:866 siten, että 10 vuoden aikana tiloilta otetaan hiekkaa yhteensä 250 000 m3. Hakemus koskee aluetta, jossa nyt voimassa oleva maa-aineksen ottolupa on päättymässä. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Porin kaupungin internet -sivuilla https://pori.cloudnc.fi/fi-FI ja palvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6B, Pori.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mileipiteet tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon os. PL 121, 28101 Pori tai kirjaamo@pori.fi viimeistään 15.10.2020 mennessä. Muistutuksissa ja mielipiteissä tulee ilmoittaa asian diaarinumero PRIDno-2020-3727.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 8.9.-15.10.2020 Porin kaupungin verkkosivuilla. Kuulutuksen julkaisupäivä on 8.9.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Johanna Koivukoski p. 044 701 1214, johanna.koivukoski@pori.fi

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN