Kaapelin asentaminen Kolpanlahden pohjaan välille Ounaskeri-Mäntyniemi, Pori

Kuulutusaika

11.11.2020 - 18.12.2020

Kuulutus

Hakija:             Pori Energia Sähköverkot Oy

Dnro:                ESAVI/28946/2020

Asia:                 Kaapelin asentaminen Kolpanlahden                                      pohjaan välille Ounaskeri-Mäntyniemi 

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.