Katualueiden haltuunotto

Kuulutusaika

8.9.2021 - 30.9.2021

Kuulutus

KATUALUEIDEN HALTUUNOTTO

Porin kaupunki tiedottaa asianosaisille maanomistajille, että Porin kaupunki ottaa Maankäyttö- ja rakennuslain 95 §:n nojalla haltuunsa Hopeapajutie, Katajatie, Ruusutie ja Tuomitie -nimiset katualueet Pietniemen eli 29. kaupunginosassa 30. päivänä syyskuuta 2021.

Haltuunottoon liittyviä lisätietoja antaa maanmittausinsinööri Päivi Valkonen sähköpostitse osoitteesta paivi.valkonen@pori.fi tai puhelimitse 044 701 1862.

Porissa syyskuun 8. päivänä 2021

TEKNINEN TOIMIALA / INFRAJOHTAMINEN