Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus Turun hallinto-oikeuden päätöksestä H1232/2024 02.07.2024

Kuulutusaika

3.7.2024 - 2.8.2024

Kuulutus

Asia: Muuta kunnallisasiaa koskeva valitus

Päätös, josta on valitettu:

Porin kaupunginhallitus, 11.3.2024, § 108

Ratkaisu:

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta eikä vahingonkorvausvaatimusta.