Kuulutus Porin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tarkistamisen vireilläolosta

Kuulutusaika

23.9.2020 - 30.10.2020

Kuulutus

KUULUTUS PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISEN VIREILLÄOLOSTA

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on valmistellut ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaiset tarkistetut ympäristönsuojelumääräykset ja päättänyt kokouksessaan 26.8.2020 asettaa ehdotuksen ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista nähtäville. Ehdotus ja perustelut ovat kuulutusaikana 23.9.-30.10.2020 nähtävillä Porin kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.pori.fi/ilmoitustaulu sekä yhteispalvelupiste Porinassa, osoitteessa Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori.

Kuntalaisille ja muille eri tahoille varataan mahdollisuus esittää ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksesta muistutuksia tai mielipiteitä, jotka tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@pori.fi ennen kuulutusajan päättymistä 30.10.2020 kello 15.00.  Muistutuksessa ja mielipiteessä tulee mainita asian diaarinumero PRIDno-2020-1884.

Lisätietoja hakemuksesta antaa vs. ympäristöinsinööri Lea Törmä, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse lea.torma@pori.fi.

Tämä kuulutus on julkaistu Porin kaupungin internetsivuilla 23.9.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

Porissa 23.9.2020

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN