Kuulutus maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupapäätöksestä, Kuljetus Mäkivaara Oy

Kuulutusaika

11.10.2021 - 17.11.2021

Kuulutus

KUULUTUS MAA-AINESLAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                            
                    
Kuulutus on julkaistu 11.10.2021.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 17.10.2021                            

Päätöksen antopäivä 8.10.2021        
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö  §54        
Dnro: PRIDno-2021- 2659      

Ilmoituksen tekijä
Kuljetus Mäkivaara Oy            
Lounatuulentie 5, 28190 Pori
609-401-1-186, 609-401-1-183, 609-401-2-552, 609-401-2-196, 609-401-1-465 ja 609-401-1-407         

Asia 
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan kalliokiviaineksen ottamiseen sekä sen louhintaan ja murskaamiseen.

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 11.10.–17.11.2021 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. 
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Turun hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 17.11.2021
                    
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristötarkastaja Johanna Koivukoski, puh. 044 701 1214 tai sähköpostitse johanna.koivukoski@pori.fi