Kuulutus maa-aineslain mukaisesta päätöksestä, Peab Industri Oy

Kuulutusaika

2.6.2021 - 8.7.2021

Kuulutus

KUULUTUS MAA-AINESLAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                            
                    
Kuulutus on julkaistu 1.6.2021.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 7.6.2021                            

Päätöksen antopäivä 31.5.2021        
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö  §35        
Dnro: PRIDno-2021- 867      

Ilmoituksen tekijä
Peab Industri Oy            
Karvaamokuja 2a, 00380 Helsinki
609-444-1-421 ja 609-444-1-199         

Asia 
Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää maa-ainesluvan kalliokiviaineksen ottamiseen.

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 2.6.–8.7.2021 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. 
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Turun hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 8.7.2021
                    
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristötarkastaja Johanna Koivukoski, puh. 044 701 1214 tai sähköpostitse johanna.koivukoski@pori.fi