Kuulutus, päätös meluilmoituksesta / Finpyyntie 18

Kuulutusaika

19.8.2020 - 28.9.2020

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                            
                    
Kuulutus on julkaistu 19.8.2020

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 26.8.2020.
                            
Päätöksen antopäivä 19.8.2020        

Ympäristöinsinööri 35 §                    
 Dnro: PRIDno-2020-4506  

Noormarkun Yrittäjät ry
Noormarkun Markkinat, tilaisuuden äänentoisto
Finpyyntie 18, 29600 Noormarkku
5.-6.9.2020

Asia 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.8.– 28.9.2020 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika päättyy 28.9.2020. 
                            
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristötarkastaja Jaana Vettensaari, puh. 044 701 1214 tai sähköpostitse jaana.vettensaari@pori.fi (25.8.2020 asti), ympäristötarkastaja Lea Törmä, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse lea.torma@pori.fi (26.8.2020 alkaen).