Kuulutus vireillä olevasta ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta, Suomen Ekovalmiste Oy

Kuulutusaika

26.5.2021 - 2.7.2021

Kuulutus

KUULUTUS VIREILLÄ OLEVASTA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 119 §:N MUKAISESTA KOELUONTEISTA TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA

Suomen Ekovalmiste Oy on toimittanut Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaista koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen jatkohakemuksen. Suomen Ekovalmiste Oy:n aikaisempi ilmoitus samasta toiminnasta on hyväksytty 26.3.2020 mutta toimintaa ei ole koronan vuoksi voitu aloittaa. Suomen Ekovalmiste Oy hakee lupaa toiminnan aloittamiselle elokuussa 2021 osoitteessa Kuljuntie 3, kiinteistöllä 609-35-10-7.

Ilmoituksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää ilmoituksesta mielipiteensä. Ilmoitusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet, joissa tulee ilmoittaa asian diaarinumero PRIDno-2019-3609, tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@pori.fi viimeistään 2.7.2021.

Tämä kuulutus ja aikaisemmasta ilmoituksesta tehty päätös pidetään nähtävillä 26.5.- 2.7.2021 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.pori.fi/ilmoitustaulu. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

Lisätietoja ilmoituksesta antaa vs. ympäristöinsinööri Lea Törmä, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse lea.torma@pori.fi.

 

Porissa 26.5.2021

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN