Kuulutus ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kuulutusaika

15.11.2023 - 15.12.2023

Kuulutus

Kuulutus ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta,koskien Kärmekallion tuulivoimahanketta (Sastamala)