Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista tilapäistä melua ja tärinää koskevasta ilmoituksesta, Iskelmä Festivaali Pori

Kuulutusaika

17.5.2021 - 23.6.2021

Kuulutus

KUULUTUS TILAPÄISTÄ MELUA JA TÄRINÄÄ KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA

PRIDno-PRIDno-2021-2298

Nelonen Media Live Oy on tehnyt Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta tapahtumasta, Iskelmä Festivaali Pori. Tapahtuma järjestetään Kirjurinluoto Arenalla ajalla 30.6. - 4.7.2021, joista kahtena ensimmäisenä päivänä testataan äänentoistoa klo 9-21. Perjantaina 2.7. livemusiikkia esitetään klo 16-01.30 ja lauantaina 3.7. klo 14-01.30.

Ilmoituksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää ilmoituksesta mielipiteensä. Ilmoitus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Porin kaupungin internetsivuilla ja yhteispalvelupiste Porinassa, osoitteessa Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori.

Ilmoitusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet, joissa tulee ilmoittaa asian diaarinumero PRIDno-2021-2298, tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@pori.fi ennen kuulutusajan päättymistä 23.6.2021 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja hakemuksesta antaa vs. ympäristöinsinööri Lea Törmä, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse lea.torma@pori.fi.

Tämä kuulutus ja ilmoitukseen liittyvät asiakirjat pidetään nähtävillä 17.5.-23.6.2021 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.pori.fi/ilmoitustaulu. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

 

Porissa 17.5.2021

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN