Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista tilapäistä melua ja tärinää koskevasta ilmoituksesta, Pori Jazz Soi Taas

Kuulutusaika

24.5.2021 - 30.6.2021

Kuulutus

KUULUTUS TILAPÄISTÄ MELUA JA TÄRINÄÄ KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA

PRIDno-PRIDno-2021-2414

Pori Jazz 66 ry on tehnyt Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta tapahtumasta, Pori Jazz Soi Taas. Tapahtuma järjestetään Kirjurinluodossa, Lokkilava ja Cafe Pori Jazz (Kirjurin Kesäravintola), ajalla 9. - 17.7.2021.

Lokkilava

KE 14.7.
- ajoittaista äänilaitteiden testausta klo 14.00 - 20.00

TO 15.7.
- ajoittaista äänilaitteiden testausta klo 10.00 - 13.00
- konsertit klo 14.00 - 22.00

PE 16.7.
- ajoittaista äänilaitteiden testausta klo 10.00 - 13.00
- konsertit klo 14.00 - 22.00

LA 17.7.
- ajoittaista äänilaitteiden testausta klo 10.00 - 13.00
- konsertit klo 14.00 - 22.00

Cafe Pori Jazz

PE 9.7.
- ajoittaista äänilaitteiden testausta klo 15.00 - 17.00
- konsertit aikavälillä klo 17.00 - 02.00 
- DJ klo 02.00 - 03.30 

LA 10.7.
- ajoittaista äänilaitteiden testausta klo 15.00 - 17.00
- konsertit aikavälillä klo 17.00 - 02.00 
- DJ klo 02.00 - 03.30 

SU 11.7.
- ajoittaista äänilaitteiden testausta klo 15.00 - 17.00
- konsertit aikavälillä klo 17.00 - 02.00 
- DJ klo 02.00 - 03.30 

MA 12.7. (MAHDOLLISESTI)
- ajoittaista äänilaitteiden testausta klo 15.00 - 17.00
- konsertit aikavälillä klo 17.00 - 02.00 
- DJ klo 02.00 - 03.30 

TI 13.7. (MAHDOLLISESTI)
- ajoittaista äänilaitteiden testausta klo 15.00 - 17.00
- konsertit aikavälillä klo 17.00 - 02.00 
- DJ klo 02.00 - 03.30 

KE 14.7. (MAHDOLLISESTI)
- ajoittaista äänilaitteiden testausta klo 15.00 - 17.00
- konsertit aikavälillä klo 17.00 - 02.00 
- DJ klo 02.00 - 03.30  

TO 15.7.
- ajoittaista äänilaitteiden testausta klo 15.00 - 17.00
- konsertit aikavälillä klo 17.00 - 02.00
- DJ klo 02.00 - 03.30  

PE 16.7.
- ajoittaista äänilaitteiden testausta klo 15.00 - 17.00
- konsertit aikavälillä klo 17.00 - 02.00 
- DJ klo 02.00 - 03.30  

LA 17.7.
- ajoittaista äänilaitteiden testausta klo 15.00 - 17.00
- konsertit aikavälillä klo 17.00 - 02.00 
- DJ klo 02.00 - 03.30  

 

Ilmoituksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää ilmoituksesta mielipiteensä. Ilmoitus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Porin kaupungin internetsivuilla.

Ilmoitusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet, joissa tulee ilmoittaa asian diaarinumero PRIDno-2021-2414, tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@pori.fi ennen kuulutusajan päättymistä 30.6.2021 kello 15.00 mennessä.

Lisätietoja hakemuksesta antaa vs. ympäristöinsinööri Lea Törmä, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse lea.torma@pori.fi.

Tämä kuulutus ja ilmoitukseen liittyvät asiakirjat pidetään nähtävillä 24.5.-30.6.2021 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.pori.fi/ilmoitustaulu. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

 

Porissa 24.5.2021

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN