Kuulutus ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta

Kuulutusaika

29.7.2020 - 7.9.2020

Kuulutus

KUULUTUS VIREILLÄ OLEVASTA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 119 §:N MUKAISESTA KOELUONTEISTA TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA

PRIDno-2020-3947

Engwater Oy (y-tunnus 2974625-2) on toimittanut Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaista koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen. Engwater Oy suunnittelee toteuttavansa öljyisen veden koekäsittelytoimintaa Veikko Lehti Oy:n vaarallisen jätteen käsittelytoimipisteessä osoitteessa Kartanontie 42, Pori. Toiminnan suunniteltu kesto on kuusi (6) kuukautta.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Porin kaupungin internetsivuilla ja yhteispalvelupiste Porinassa, osoitteessa Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori.

Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet, joissa tulee ilmoittaa asian diaarinumero PRIDno-2020-3947, tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@pori.fi ennen kuulutusajan päättymistä 7.9.2020 kello 15.00 mennessä. 

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja p. 044 701 0437 ajalla 29.7.- 21.8. ja ympäristöinsinööri, puh. 044 701 0215 ajalla 24.8.-7.9. tai sähköpostitse ymparistovalvonta@pori.fi.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 29.7.- 7.9.2020 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.pori.fi/ilmoitustaulu. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

Porissa 29.7.2020

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN