Kuulutus ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta, KuMeKo Forest Oy

Kuulutusaika

7.9.2020 - 14.10.2020

Kuulutus

KUULUTUS VIREILLÄ OLEVASTA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 119 §:N MUKAISESTA KOELUONTEISTA TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA

PRIDno-2020-4172

KuMeKo Forest Oy (Y-tunnus 2481001-6) on toimittanut Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaista koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen. KuMeKo Forest Oy suunnittelee Mäntyluodon toimipisteen (Merisatamantie 9) jäteperäisten kierrätyspolttoaineiden käsittelyä koskevien logistiikkatoimintojen ja välivarastointitekniikoiden parhaiden menetelmien selvittämistä. Toimintaa harjoitetaan kiinteistöllä 609-454-1-105.

Toiminnan suunniteltu kesto on kuusi (6) kuukautta.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Porin kaupungin internetsivuilla ja yhteispalvelupiste Porinassa, osoitteessa Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori.

Hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset ja mielipiteet, joissa tulee ilmoittaa asian diaarinumero PRIDno-2020-4172, tulee toimittaa Porin kaupungin kirjaamoon joko postitse osoitteeseen PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse kirjaamo@pori.fi ennen kuulutusajan päättymistä 14.10.2020 kello 15.00 mennessä. 

Lisätietoja hakemuksesta antaa vs. ympäristöinsinööri Lea Törmä p. 044 701 0211 tai sähköpostitse lea.torma@pori.fi.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 7.9.- 14.10.2020 Porin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.pori.fi/ilmoitustaulu. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.

Porissa 7.9.2020

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN