Päätös Porin Vesi, Harjakankaan tekopohjavesilaitos, Tyvijärven ruoppauksen työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailuohjelman hyväksyminen / Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kuulutusaika

20.5.2021 - 28.6.2021

Kuulutus

Päätös Porin Vesi, Harjakankaan tekopohjavesilaitos, Tyvijärven ruoppauksen työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailuohjelman hyväksyminen / Varsinais-Suomen ELY-keskus