Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta, Rakennepurku M&K Oy

Kuulutusaika

29.9.2020 - 5.11.2020

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                            
                    
Kuulutus on julkaistu 29.9.2020
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 6.10.2020.    
                        
Päätöksen antopäivä 29.9.2020        
Ympäristöinsinööri 38 §                    
 Dnro: PRIDno-2020-4839        

Rakennepurku M&K Oy
Sata Auton vanhan kiinteistön purkaminen
Katariinankatu 30, 28100 Pori
7.9.-31.12.2020

Asia 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 29.9.– 5.11.2020 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika päättyy 5.11.2020. 
                            
Lisätietoja päätöksestä antaa vs. ympäristöinsinööri Lea Törmä, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse lea.torma@pori.fi