Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta, Kreate Oy

Kuulutusaika

17.5.2021 - 23.6.2021

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISESTA PÄÄTÖKSESTÄ                            
                    
Kuulutus on julkaistu 17.5.2021.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 24.5.2021.    
                        
Päätöspäivä 17.5.2021      
Ympäristöinsinööri 15 §                    
Dnro: PRIDno-2021-2132

Asia 
Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.     

Kreate Oy
Lattomerenojan ratasilta, Pori
24.5. - 30.11.2021
arkisin (ma-pe) klo 7.00 - 20.00
lauantaisin klo 9.00 - 24.00 (tarvittaessa)
sunnuntaisin klo 9.00 - 20.00 (tarvittaessa)
24. - 27.9.2021 yhtäjaksoisesti

Nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 17.5.– 23.6.2021 Porin kaupungin internetsivuilla http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset. Lisäksi lupapäätös on nähtävillä Porin kaupungin yhteispalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika päättyy 23.6.2021. 
                            
Lisätietoja päätöksestä antaa vs. ympäristöinsinööri Lea Törmä, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse lea.torma@pori.fi