Poikkeaminen asemakaavasta 33. eli Tiiliruukin kaupunginosassa 

Kuulutusaika

8.9.2021 - 24.9.2021

Kuulutus

PRIDno 2021-2295

 

POIKKEAMINEN ASEMAKAAVASTA 33. ELI TIILIRUUKIN KAUPUNGINOSASSA

 

DNA Oyj hakee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 171 §:n mukaista poikkeamislupaa olemassa olevan 30 metriä korkean matkaviestintukiaseman pylväsmaston korvaamiseksi uudella 42 metriä korkealla vapaasti seisovalla putkiristikkomastolla. Rakennuspaikka sijaitsee Raumantienpuisto II -nimisellä yleiselle alueella Raumantienpuistikon varressa. Asemakaavassa alue on osoitettu puistoksi (VP). Alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus).

 

Poikkeamislupahakemuksen johdosta varataan MRL 173 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n nojalla naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

 

Mahdolliset hakemusta koskevat kirjalliset muistutukset tulee jättää 24.9.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pori.fi tai postitse osoitteeseen Porin kaupunki, Kirjaamo PL 121, 28101 Pori.

 

Asiakirjat liitteineen ovat nähtävissä kaupungin palvelupiste Porinan (Yrjönkatu 13, 28100 Pori) sähköisellä ilmoitustaululla sekä sähköisellä ilmoitustaululla kaupungin internetsivulla osoitteessa: https://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset.

 

Lisätietoja antaa lakimies Iiris Lehti p. 044 701 1977.

 

Porissa 8.9.2021

Elinvoima- ja ympäristötoimiala