Porin seudun uimarannat 2023

Kuulutusaika

6.3.2023 - 31.3.2023

Kuulutus

Porin seudun uimarannat 2023

 

Ympäristöterveysjaosto antaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 10 §:n sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 7 §:n mukaisesti yleisölle mahdollisuuden saada tietoa uimarantaluettelosta sekä tehdä sitä koskevia ehdotuksia ja huomautuksia.
 
Ympäristöterveysjaosto vahvistaa uimavesien näytteenottokalenterin sekä valvottavien uimarantojen luettelon vuosittain. Jaosto vahvistaa luettelon ja näytteenottokalenterin seuraavassa kokouksessaan 20.4.2023.
 
Ennen uimakauden alkua kunnan terveydensuojeluviranomainen julkaisee luettelo Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (Pori, Ulvila, Eurajoki, Harjavalta, Nakkila) yleisistä uimarannoista. Luettelosta on nähtävillä Porinassa Porin kaupungin ilmoitustaululla sekä www.pori.fi verkkosivuilla.  Kuntalaiset voivat tehdä ympäristöterveydenhuollolle ehdotuksia ja huomautuksia tulevana uimakautena valvottavien uimarantojen luetteloon kirjeitse tai sähköpostilla 31.3.2023 mennessä osoitteeseen Porin kaupungin Elinvoima- ja ympäristötoimiala/ terveysvalvonta, PL 121, 28101 Pori tai terveysvalvonta@pori.fi.