Törnikarin täyttöalueen ympäristöluvan muuttaminen

Kuulutusaika

23.9.2020 - 31.10.2020

Kuulutus

Hakija:          Porin Satama Oy

Dnro:             ESAVI/5410/2020

Asia:              Törnikarin täyttöalueen ympäristöluvan muuttaminen