Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 15 §:n nojalla julkaisemaan kuntalain 108 §:n mukaisesti alla olevan tiedon julkisesta kuulutuksesta linkkeineen kunnan verkkosi

Kuulutusaika

2.11.2020 - 14.5.2021

Kuulutus

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027. Kuulutuksen liitteenä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.