Vesilain mukainen lupahakemus, Uusien Koiviston ja Kokemäenjoen pikkuhaaran siltojen rakentaminen, nykyisten siltojen purkaminen sekä purettavia siltoja koskevan vesiluvan rauettaminen, Pori ja Ulvila 

Kuulutusaika

27.5.2021 - 5.7.2021

Kuulutus

Vesilain mukainen lupahakemus, Uusien Koiviston ja Kokemäenjoen pikkuhaaran siltojen rakentaminen, nykyisten siltojen purkaminen sekä purettavia siltoja koskevan vesiluvan rauettaminen, Pori ja Ulvila