Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukainen päätös

Kuulutusaika

13.11.2023 - 20.12.2023

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukainen päätös

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut13.11.2023 ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen päätöksen vanadiinin talteenottolaitoksen tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä varastointikasojen A ja B osalta.

Asian diaarinumero on VARELY/1228/2022. 
 

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 13.11.2023- 20.12.2023 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa 
Kuulutukset ja ilmoitukset - ely - ELY-keskus