Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Kuulutusaika

15.11.2023 - 22.12.2023

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus.

Reposaaren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnan lopettaminen määräajan jälkeen.

 Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 15.11.-22.12.2023 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.