Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Venator P&A Finland Oy

Kuulutusaika

28.8.2020 - 5.10.2020

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös 

 

Hakija          Venator P&A Finland Oy 

Dnro            ESAVI/18122/2020  

Päätösnro   309/2020                                    

 

Asia             Porin titaanidioksiditehtaan ympäristöluvan lupamääräyksessä 6. määrätyn  
                     määräajan pidentäminen, Pori 

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito 

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue- hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 28.8.5.10.2020  osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksen- hausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.