Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla sen Malminetsintälupahakemuksen

Kuulutusaika

10.11.2023 - 18.12.2023

Kuulutus

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla sen Malminetsintälupahakemuksen

 Hakija: Teako Minerals Finland Oy
 Lupa-alueen nimi: Salo
 Lupatunnus: ML2023:0108
 Alueen sijainti ja koko: Pori, 681 ha.

 Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 18.12.2023 mennessä lupatunnusmainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66 (Opastinsilta 12B) 00521 Helsinki, tai sähköisesti   doc- tairtf-tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi