Tonttijakoehdotus koskien osaa korttelia Tuulikylä 78. kaupunginosa/kortteli 29 (tontti 3)

Kuulutusaika

25.11.2021 - 8.12.2021

Kuulutus

Tonttijakoehdotus koskien osaa korttelia Tuulikylä 78. kaupunginosa/kortteli 29 (tontti 3)

Pidetään julkisesti nähtävänä ajalla 25.11.-8.12.2021 asiakaspalvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 13, 28100 PORI. Tonttijaon muutosehdotukset ja tonttijakoehdotukset löytyvät myös internetistä osoitteesta: http://www.pori.fi/ilmoitustaulu.html

Muistutukset ehdotuksia vastaan on toimitettava Porin apulaiskaupungingeodeetille osoitteeseen Kirjaamo Pori, PL 121, 28101 PORI tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pori.fi ennen nähtävänä oloajan päättymistä.